background
logotype

Les Data & tarieven 2020 - Winkel (Hollandskroon) en Daalmeer (Alkmaar)

Workshop in Winkel of op locatie (vraag naar de mogelijkheden).

Het huidige yoga jaar loopt van september 2019 tot en met juli 2020. Bij inschrijving ga ik ervan uit dat je, je opgeeft voor het gehele jaar. Instromen is het gehele jaar mogelijk. Tussentijds opzeggen kan door dit drie weken voor begin nieuwe lesblok aan te geven. De betaling gaat via  perioden/blokken. Indien er plek is, is instromen tijdens een blok ook mogelijk.

Kom (ruim) op tijd, dit geeft een ontspannen start van de les voor jezelf en voor de groep. 

S.v.p. afmeldingen 24u voor aanvang van de les (app/mail).

 

Yinlessen in mijn kersverse yogastudio in Winkel!

Dorpsstraat 147 Winkel

Kleine groepen (8 personen).

Woensdagavond: 18.45u-20u (inloop 18.30u)

                              20.15u-21.30u (inloop 20.05u)

11 lessen 1e kwartaal €121  betaaldatum: 03-01-2020 /11 lessen 2e kwartaal €121 betaaldatum: 02-04-2020

 Losse lessen: € 15,-

 

Bank:NL25ABNA0495419559       SJM en/of GJ Touw o.v.v.  CAY/YIN/COMBI                                                                                                        

Algemene- en betaalvoorwaarden: bij betaling na de betaaldatum reken ik 10 euro extra i.v.m. administratiekosten. Er is geen restitutie van het lesgeld mogelijk ongeacht de reden van niet komen, stoppen. Inhaal les, geen “recht” wel mogelijk na overleg.  Rooster en wijzigingen zijn onder voorbehoud.  

 

Lesrooster in Winkel 1e en 2e kwartaal 2020:

 

Woensdagavond   (22 lessen)  

 Januari: 8,15,22,29

 Februari: 5,12,26

 Maart: 4,11,18,25

 April: 1,8,15,22

 Mei: 6,13,20,27

 Juni: 3,10,17

 Vakantie: 19 februari en 29 april

 Zomervakantie zaterdag 20 juni - zondag 16 augustus.  Zomerrooster locatie Winkel volgt

 

Wijkcentrum Daalmeer

Dinsdag:          18.45u-20.00u  Yin yoga

                       20.15u-21.30u  Yin yoga

12 lessen 1e kwartaal €120  betaaldatum: 03-01-2020 /9 lessen 2e kwartaal €90 betaaldatum: 02-04-2020

Vrijdag:            9.00u-10.00u    Critical Alignment (therapie) yoga

                       10.15u-11.15u   Critical Alignment (therapie) yoga  

21 lessen € 184 betaaldatum: 03-01-2020

Of 11 lessen 1e kwartaal €99  betaaldatum: 03-01-2020 /10 lessen 2e kwartaal €90 betaaldatum: 02-04-2020

Combinatie CAY-YIN  

 23 lessen 1e kwartaal € 195 betaaldatum: 03-01-2020 /19 lessen 2e kwartaal €161 betaaldatum: 02-04-2020

 Losse lessen: € 12,50

 Bank:NL25ABNA0495419559       SJM en/of GJ Touw o.v.v.  CAY/YIN/COMBI                                                                                                        

 Algemene- en betaalvoorwaarden: bij betaling na de betaaldatum reken ik 10 euro extra i.v.m. administratiekosten. Er is geen restitutie van het lesgeld mogelijk ongeacht de reden van niet komen, stoppen. Inhaal les, geen “recht” wel mogelijk na overleg.  Rooster en wijzigingen zijn onder voorbehoud.

Lesrooster in Daalmeer 1e en 2e kwartaal 2020:

Dinsdagavond 18.45u-20u en 20.15-21.30u  (21 lessen)  

Januari: 7,14,21,28

Februari: 4,11,25

Maart: 3,10,17,24,31

April: 7,14,21

Mei: 12,19,26

Juni: 2,9,16

Vrijdagochtend 9u-10u en 10.15u-11.15u (21 lessen)

Januari: 10,17,24

Februari: 7,14,21,28

Maart: 6,13,20,27

April: 3,10,24

Mei: 1,8,15,29

Juni: 5,12,19

Vakantie: 

Vrij 31 januari/Di 18 februari ( Vrij 22 febr wel les)

Vrij 17 april/Di 28 april

Di 5 mei/Vrij 22 mei

Zomervakantie zaterdag 20 juni - zondag 16 augustus. Zomerrooster locatie Winkel volgt.

 

Betalingsvoorwaarden: Vóór aanvang van de yogales  betaal je een losse les contant of je maakt het bedrag  van het betreffende yogalesblok (na inschrijving) over op bankrekeningnummer NL25 ABNA 0495419559 tnv SJM Touw-Busker o.v.v  Be-Yoga. Let hierbij s.v.p. op de betaaldatum.
Bij inschrijving ga ik er van uit dat je, je voor het gehele yoga jaar aanmeldt.

KvK Alkmaar 59873582

 

*Algemene Voorwaarden
De lessen lopen tot en met  juli 2020 en worden weer vervolgd na de zomervakantie. De lesdagen staan vermeldt op de website. Rooster en wijzigingen zijn onder voorbehoud.
Als de les door ziekte van de docente een keer niet door kan gaan wordt dit z.s.m. per e-mail of telefoon doorgegeven en wordt deze les ofwel door een collega gegeven dan wel verrekend met het cursusgeld. 

Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op de website en/of aanmeldingsformulier 2019-2020. 
Het cursusgeld dient voor de afgesproken betaaldatum contant te worden betaald of te worden gestort op het bankrekening nummer zoals dit op de website vermeldt staat.

Je verbindt je steeds voor de duur van één lesblok.  Dit betekent dat je het bedrag van het lesblok betaalt, ook als je verhinderd bent of besluit tussentijds te stoppen.

Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Be-Yoga zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. 
Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk en lessen zijn niet overdraagbaar. Bij ongeval / blessures/ziekten die yoga voor langere tijd onmogelijk maken wordt er in overleg met de docente naar een passende oplossing gezocht. 

De cursist vermeldt lichamelijke of psychische klachten aan de docente.

Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist. Be-Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of verlies van eigendommen noch voor opgelopen letsel van de cursist voor/ tijdens of na de les. De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend specialist te worden geraadpleegd.

Elke cursist dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen de locatie waar de lessen plaats vinden. Gebruik van mobiele telefoon is niet toegestaan in de yogaruimte.

Be-Yoga verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren. Be-Yoga behoudt zich de vrijheid om de Algemene voorwaarden te wijzigen.
Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met de Algemene voorwaarden.

Tot in de yogazaal! 
Namasté , Sonja Touw

2020  Be-Yoga