background
logotype

Les Data + tarieven 2019 - Winkel (Hollandskroon) en Daalmeer (Alkmaar)

Het huidige yoga jaar loopt van september 2019 tot en met juli 2020. Bij inschrijving ga ik ervan uit dat je, je opgeeft voor het gehele jaar. Tussentijds opzeggen kan door dit drie weken voor begin nieuwe lesblok aan te geven. De betaling gaat via  perioden/blokken. Indien er plek is, is instromen tijdens een blok ook mogelijk.

Kom (ruim) op tijd, dit geeft een ontspannen start van de les voor jezelf en voor de groep. 

 

S.v.p. afmeldingen 24u voor aanvang van de les (app/mail).

 

Woensdag 3 september ook yinlessen in mijn kersverse yogastudio in Winkel!

 Be-Yoga studio Les- en betaalrooster 2019-2020 Blok1

 

Dorpsstraat 147 Winkel

 

Kleine groepen (8 personen).

 

Persoonlijke opgave en betaling  voor 1-9-19 bevestigen je definitieve inschrijving YIN yogaplek voor  Blok 1

 

YIN Winkel Woensdagavond. 18.45u-20.00u (18.30u inloop).

                                                   20.15-21.30u (dit lesuur start bij voldoende deelnemers)

Blok1   15 lessen € 165 betaaldatum: voor 1-9-19

 

2019

         

September

4

11

18

25

 

Oktober

2

9

14

23

30

November

6

13

20

27

 

December

4

11

18

25

 

 

Losse lessen: € 15

 

Bank:NL25ABNA0495419559       GJ Touw o.v.v.  YIN-Winkel

 

Vakantie: let op aangegeven in rood (officiële herfstvak is er wel les!).

 

Algemene- en betaalvoorwaarden: bij betaling na de betaaldatum reken ik 10 euro extra i.v.m. administratiekosten. Er is geen restitutie van het lesgeld mogelijk ongeacht de reden van niet komen, stoppen.    

 

Graag afmeldingen 24u voor aanvang van de les. Inhaal les in Alkmaar, geen “recht” wel mogelijk na overleg.  Rooster en wijzigingen zijn onder voorbehoud.

 

Kom op tijd, dat geeft rust aan je zelf en de groep.

 

Namaste, Sonja 

   

Wijkcentrum Daalmeer

 

Dinsdag:          18.45u-20.00u  Yin yoga

                       20.15u-21.30u  Yin yoga

 

Vrijdag:            9.00u-10.00u    Critical Alignment (therapie) yoga

                       10.15u-11.15u   Critical Alignment (therapie) yoga  

 

Be-Yoga Les- en betaalrooster 2019-2020 Blok1

Tussentijds instromen is mogelijk.

Persoonlijke opgave en betaling  voor 1-9-19 bevestigen je definitieve inschrijving CAT/YIN /Combinatie yogaplek voor  Blok 1.

CAT Vrijdagochtend. Blok1   15 lessen € 127,50 betaaldatum: voor 1-9-19

2019

         

September

6

13

20

27

 

Oktober

4

11

18

25

 

November

1

8

15

22

29

December

6

13

20

 

 

 

YIN Dinsdagavond. Blok1   15 lessen € 142,50  betaaldatum: voor 1-9-19

2019

         

September

3

10

17

24

 

Oktober

1

8

15

22

29

November

5

12

19

26

 

December

3

10

17

24

31

                                                                                                                                                             

***Combinatie CAT-YIN Blok 1  30  lessen € 240 betaaldatum: voor 1-9-19

Losse lessen: € 12

Bank:NL25ABNA0495419559       GJ Touw o.v.v.  CAY/YIN/COMBI                                                                                                        

Vakantie: let op aangegeven in rood (in de officiële herfstvak is er wel les!).

 

Algemene- en betaalvoorwaarden: bij betaling na de betaaldatum reken ik 10 euro extra i.v.m. administratiekosten. Er is geen restitutie van het lesgeld mogelijk ongeacht de reden van niet komen, stoppen.    

Graag afmeldingen 24u voor aanvang van de les. Inhaal les, geen “recht” wel mogelijk na overleg.  Rooster en wijzigingen zijn onder voorbehoud.

Namaste, Sonja      

                                                           

Betalingsvoorwaarden: Vóór aanvang van de yogales  betaal je een losse les contant of je maakt het bedrag  van het betreffende yogalesblok (na inschrijving) over op bankrekeningnummer NL25 ABNA 0495419559 tnv SJM Touw-Busker o.v.v  Be-Yoga. Let hierbij s.v.p. op de betaaldatum.
Bij inschrijving ga ik er van uit dat je, je voor het gehele yoga jaar aanmeldt.

KvK Alkmaar 59873582

 

*Algemene Voorwaarden
De lessen lopen tot en met  juli 2020 en worden weer vervolgd na de zomervakantie. De lesdagen staan vermeldt op de website. Rooster en wijzigingen zijn onder voorbehoud.
Als de les door ziekte van de docente een keer niet door kan gaan wordt dit z.s.m. per e-mail of telefoon doorgegeven en wordt deze les ofwel door een collega gegeven dan wel verrekend met het cursusgeld. 

Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op de website en/of aanmeldingsformulier 2019-2020. 
Het cursusgeld dient voor de afgesproken betaaldatum contant te worden betaald of te worden gestort op het bankrekening nummer zoals dit op de website vermeldt staat.

Je verbindt je steeds voor de duur van één lesblok.  Dit betekent dat je het bedrag van het lesblok betaalt, ook als je verhinderd bent of besluit tussentijds te stoppen.

Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Be-Yoga zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. 
Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk en lessen zijn niet overdraagbaar. Bij ongeval / blessures/ziekten die yoga voor langere tijd onmogelijk maken wordt er in overleg met de docente naar een passende oplossing gezocht. 

De cursist vermeldt lichamelijke of psychische klachten aan de docente.

Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist. Be-Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of verlies van eigendommen noch voor opgelopen letsel van de cursist voor/ tijdens of na de les. De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend specialist te worden geraadpleegd.

Elke cursist dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen de locatie waar de lessen plaats vinden. Gebruik van mobiele telefoon is niet toegestaan in de yogaruimte.

Be-Yoga verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren. Be-Yoga behoudt zich de vrijheid om de Algemene voorwaarden te wijzigen.
Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met de Algemene voorwaarden.

Tot in de yogazaal! 
Namasté , Sonja Touw

2019  Be-Yoga