background
logotype

Les Data + Kosten 2018-2019

Wijkcentrum Daalmeer

Het huidige yoga jaar loopt van augustus 2018 tot en met juli 2019. Bij inschrijving ga ik ervan uit dat je, je opgeeft voor het gehele jaar. Tussentijds opzeggen kan door dit twee weken voor begin nieuwe lesblok aan te geven. De betaling gaat via 3 perioden/blokken. Indien er plek is, is instromen tijdens een blok ook mogelijk.

Kom (ruim) op tijd, dit geeft een ontspannen start van de les voor jezelf en voor de groep. 

S.v.p. afmeldingen 24u voor aanvang van de les (app/mail).

 

Dinsdag:          18.45u-20.00u  Yin yoga

                        20.15u-21.30u  Yin yoga

 

Vrijdag:            9.00u-10.00u    Critical Alignment (therapie) yoga

                       10.15u-11.15u   Critical Alignment (therapie) yoga  

 

 Be-Yoga Les- en betaalrooster 2018-2019 Blok2

 

Persoonlijke opgave en betaling  bevestigen je definitieve inschrijving CAT/YIN /Combinatie yogaplek voor  Blok 2.

 

CAT Vrijdagochtend. Blok2   11 lessen € 93,50   betaaldatum: voor 1-1-19

 

2019

         

Januari

11 18 25    

Februari

1 8 15 22  

Maart

1 8 15 22 29

Volgt in blok 3

         

 

 

YIN Dinsdagavond. Blok2   11 lessen € 104,50  betaaldatum: voor 1-1-19

 

2019

         

Januari

8

15

22

29

 

Februari

5

12

19

26

 

Maart

5

12

19

26

 

           

 

                                                                                                                                                           

   ***Combinatie CAT-YIN Blok 2  22  lessen € 176 

 

Losse lessen: € 12

 

Bank:NL25ABNA0495419559      SJM Touw-Busker o.v.v.  CAT/YIN/COMBI                                                                                                        

 

Vakantie: let op aangegeven in rood.

 

Bij betaling na de betaaldatum reken ik 10 euro extra i.v.m. administratiekosten. Er is geen restitutie van het lesgeld mogelijk ongeacht de reden van niet komen, stoppen.    

 

Graag afmeldingen 24u voor aanvang van de les. Inhaal les mogelijk na overleg.  Rooster en wijzigingen zijn onder voorbehoud.

 

Namaste, Sonja                                                               

 

 

Materialen los verkrijgbaar voor cursisten
15 euro: losse strip
30 euro: yogamat
28 euro: viltenmatje + hoes

Betalingsvoorwaarden:
Vóór aanvang van de yogales  betaal je een losse les contant of je maakt het bedrag  van het betreffende yogalesblok (na inschrijving) over op bankrekeningnummer NL25 ABNA 0495419559 tnv SJM Touw-Busker o.v.v  Be-Yoga. Let hierbij s.v.p. op de betaaldatum.
Bij inschrijving ga ik er van uit dat je, je voor het gehele yoga jaar aanmeldt.

KvK Alkmaar 59873582

 

*Algemene Voorwaarden
De lessen lopen tot en met  juli 2018 en worden weer vervolgd na de zomervakantie. De lesdagen staan vermeldt op de website. Rooster en wijzigingen zijn onder voorbehoud.
Als de les door ziekte van de docente een keer niet door kan gaan wordt dit z.s.m. per e-mail of telefoon doorgegeven en wordt deze les ofwel door een collega gegeven dan wel verrekend met het cursusgeld. 

Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op de website en/of aanmeldingsformulier 2017-2018. 
Het cursusgeld dient voor de afgesproken betaaldatum contant te worden betaald of te worden gestort op het bankrekening nummer zoals dit op de website vermeldt staat.

Je verbindt je steeds voor de duur van één lesblok.  Dit betekent dat je het bedrag van het lesblok betaalt, ook als je verhinderd bent of besluit tussentijds te stoppen.

Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Be-Yoga zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. 
Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk en lessen zijn niet overdraagbaar. Bij ongeval / blessures/ziekten die yoga voor langere tijd onmogelijk maken wordt er in overleg met de docente naar een passende oplossing gezocht. 

De cursist vermeldt lichamelijke of psychische klachten aan de docente.

Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist. Be-Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of verlies van eigendommen noch voor opgelopen letsel van de cursist voor/ tijdens of na de les. De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend specialist te worden geraadpleegd.

Elke cursist dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen de locatie waar de lessen plaats vinden. Gebruik van mobiele telefoon is niet toegestaan in de yogaruimte.

Be-Yoga verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren. Be-Yoga behoudt zich de vrijheid om de Algemene voorwaarden te wijzigen.
Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met de Algemene voorwaarden.

Tot in de yogazaal! 
Namasté , Sonja Touw

2019  Be-Yoga